Bedzie się działo! Zapraszamy na Sądecki rynek 19:15-20:00